Studytube fee

Indien er overeen gekomen is met de opleider om zichtbaar te zijn voor klanten die de marktplaats gebruiken, wordt Studytube fee betaald door de opleider. Dit staat los van de facturatie van de training naar de klant. Met andere woorden, de fee wordt los gefactureerd naar enkel en alleen de opleider. Er zijn twee situaties van toepassing voor wat betreft het uitsturen van de facturen voor Studytube fee vanuit Studytube:


1) Trainingdatum is vermeld: als er in het platform een trainingsdatum is vermeld en de training is bevestigd, dan zal de boekingsfee gefactureerd worden na de trainingsdatum (eens per maand, in de eerste week van de maand).


2) Geen trainingsdatum vermeld: als er in het platform geen trainingsdatum is vermeld (bijvoorbeeld bij online trainingen), maar de training is wel bevestigd door de opleider - dan wordt de boekingsfee in de maand van bevestiging gefactureerd. Dit heeft ermee te maken met het feit dat de uiteindelijke trainingsdatum niet altijd door de opleider in het platform wordt opgenomen. We zullen hierbij dus ook vasthouden aan de betalingstermijn voor de factuur.


Let op, het volgende is van toepassing als de klant facturatieservice afneemt: bij gebruik van de facturatieservice wordt de factuur voor de boekingsfee opgenomen in het overzicht van aan de opleider te betalen facturen en wordt de boekingsfee ingehouden op de uitbetaling van die facturen.