Iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een relatie tot de Nederlandse arbeidsmarkt kan vanaf 1 december een gratis ontwikkeladvies aanvragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs.