Er is besloten de regeling eveneens open te stellen voor Caribisch Nederland.