Het adviestraject is opengesteld voor iedereen die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt en die 18 jaar is of ouder, maar de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. 


Er is bijvoorbeeld sprake van een band met de Nederlandse arbeidsmarkt als de deelnemer verzekerd is voor de volksverzekeringen of als hij in Nederland werkt en/of woonachtig is. 


Een band met de Nederlandse arbeidsmarkt wordt in ieder geval aangenomen wanneer de deelnemer een burgerservicenummer (BSN) heeft. De regeling is bedoeld voor zowel werkenden (waaronder werknemers, flexwerkers en zelfstandigen) als niet werkenden.