Via het portaal kan voor geplande trainingen het minimum en maximum aantal deelnemers worden opgegeven. Dit doe je als volgt:

1. Ga naar actieve trainingen,

2. Klik op de training waarvoor het minimum en maximum aantal deelnemers ingesteld dient te worden,

3. Vervolgens ga je naar "Gegevens > Standaard registratie."

4. Hier kun je het minimum of maximum aantal deelnemers instellen.


Het is mogelijk om in te stellen dat de sessie automatisch wordt gesloten wanneer het maximaal aantal deelnemers is bereikt. De betreffende sessie kan dan niet meer worden aangevraagd en ook lopende aanvragen voor die sessie kunnen niet meer goedgekeurd worden. Je kunt dan wel een andere datum voorstellen.


Let op: de standaard instellingen kunnen indien noodzakelijk worden overschreden wanneer er wordt geregistreerd voor een specifieke datum & locatie. Je kunt dit in de sessie doen onder 'Geavanceerde instellingen.'

De standaard instellingen zijn alleen van invloed op nieuwe datums en locaties. 


Minimum en maximum aantal wijzigen voor trainingsdatum(s)? Leer hier meer: /s.